Предишен вид: Parnassius mnemosyneСледващ вид: Iphiclides podalirius Към видовия списък Към началото

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)   

Червен аполон, Аполон

Ареал: От Европа и Турция до централна Азия и източен Сибир.

Разпространение в България: В планините от 500 до 2000 м.

Биотоп: Каменисти или скалисти, обикновено стръмни места: сипеи, планински склонове, речни долини, горски поляни и т.н.

Биология: Едно поколение годишно от края на юни до август. Гъсениците се хранят със Sedum (Crassulaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Червеният аполон е един от четирите вида пеперуди, защитени със закон в България. Той е вписан в Допълнение II на Бернската Конвенция (CITES) и включен в Червената Книга на европейските дневни пеперуди. У нас е локален, но със стабилни популации вид, чиито местообитания като цяло не са застрашени. IUCN категория: Lower risk, near threatened. 

 

 
 

Предишен вид: Parnassius mnemosyneСледващ вид: Iphiclides podalirius Към видовия списък Към началото