Предишен вид: Pararge climeneСледващ вид: Pararge megeraКъм видовия списък Към началото

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Северна Африка, Европа до Урал, Турция и Близкия Изток.

Разпространение в България: Цялата страна от морското равнище до 1700 м.

Биотоп: Храсталачести или гористи места.

Биология: Две поколения годишно от април до октомври. Гъсениците се хранят с житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и обикновен вид. IUCN категория: Lower risk, least concern.