Предишен вид: Hipparchia dryasСледващ вид: Apatura iliaКъм видовия списък Към началото

Apatura iris (Linnaeus, 1758)   

Ирисова апатура

Ареал: Умерена Евразия, с прекъсване от Урал до Байкал.

Разпространение в България: В планините от 300 до 1700 м надм. вис.

Биотоп: Главно речни долини със смесена или иглолистна гора, винаги с върби.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с листата на върби (Salix) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Сравнително широко разпространен и често срещан в биотопите си вид у нас.  IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 

Предишен вид: Hipparchia dryasСледващ вид: Apatura iliaКъм видовия списък Към началото